Často kladené otázky

Co je Labjack?

Je to USB/Ethernetové zařízení pro měření a automatizaci. Labjack poskytuje analogové vstupy/výstupy, digitální I/O a mnohem více. Labjack je jednoduchý způsob, jak přemostit počítačový svět programů a realný fyzický svět.

Co se dá s Labjackem dělat?

Například číst ze senzorů měřících napětí, proud, teplotu, vlhkost, rychlost větru, sílu, tlak, zrychlení, otáčky, intenzitu světla a mnoho dalších veličin. Labjack tyto hodnoty přenáší do počítače, kde mohou být uloženy a zpracovány, jak je potřeba.Labjackem se dá automatizovat spousta procesů, jako regulace otáček, výšky hladiny v nádrži, teploty v místnosti a mnoho, mnoho dalších.

Na co je analogový vstup?

Analogové vstupy na Labjacku jsou opatřeny AD převodníky, které převádějí hodnotu napětí vstupu na digitální hodnotu. K těmto vstupům se připojují senzory, které převádí spoustu fyzikálních veličin na napětí.

Co je analogový výstup?

Analogové výstupy na Labjacku převádí digitální hodnotu na napětí.

Co je čítač?

Činností čítače je zvýšit o jedničku hodnotu interního registru, kdykoliv přijde na vstup napěťový pulz. Tento registr se potom dá číst, aby program zjistil, kolik pulzů proběhlo. Čítače bývají typicky používány na měření frekvence, otáček apod.

Co jsou digitální I/O (vstupy/výstupy) ?

Každý digitální výstup na Labjacku může být samostatně nastaven na jeden ze tří stavů: vstup, výstup-L (logická nula), výstup-H (logická jednička). Digitální výstup vám dovoluje ovládat napětí počítačem. Pokud počítač dá instrukci výstupu, aby se nastavil na jedničku, na výstupu bude napětí (většinou okolo 5 nebo 3,3V). Pokud má být hodnota výstupu logická nula, výstup bude uzemněn.

Co znamená měření "proti zemi" nebo "diferenciální"?

Proti zemi znamená, že se hodnota při měření porovnává se zemí, při diferenciálním měření se porovnávají dva vstupy navzájem. Na Labjacku U12 se analogové vstupy dají nastavit jako "proti zemi" i jako diferenciální. Analogové vstupy na UE9 jsou pouze proti zemi.

Co znamená 12 nebo 16bitové rozlišení?

Při převodu z analogových hodnot na digitální (a naopak) není možné digitálně vyjádřit nekonečně stavů. Analogovým hodnotám mohou příslušet jakákoliv reálná čísla, digitálním hodnotám pak dvojková čísla. Rozlišením se myslí v podstatě počet dílků na stupnici. Pokud budeme mít měřit 0 až 10V s např. 8mi bitovým rozlišením, 8bitů znamená maximálně 256 možných hodnot. Z toho vyplývá, že budeme toto napětí měřit s krokem přibližně 0,039V, tedy podle následujících příkladů: 0,000V ... 0000h0,039V ... 0001h0,078V ... 0002h0,117V ... 0003h9,984V ... FFFFh

Co znamená PGA, PGIA?

PGA (Programmable Gain Amplifier) poskytuje softwarově nastavitelný zisk.Používá se, pokud jsou vstupní hodnoty příliš malé. Většina Labjacků disponuje PGA.

Syndikovat obsah