Co znamená 12 nebo 16bitové rozlišení?

Při převodu z analogových hodnot na digitální (a naopak) není možné digitálně vyjádřit nekonečně stavů. Analogovým hodnotám mohou příslušet jakákoliv reálná čísla, digitálním hodnotám pak dvojková čísla. Rozlišením se myslí v podstatě počet dílků na stupnici. Pokud budeme mít měřit 0 až 10V s např. 8mi bitovým rozlišením, 8bitů znamená maximálně 256 možných hodnot. Z toho vyplývá, že budeme toto napětí měřit s krokem přibližně 0,039V, tedy podle následujících příkladů: 0,000V ... 0000h0,039V ... 0001h0,078V ... 0002h0,117V ... 0003h9,984V ... FFFFh