Co jsou digitální I/O (vstupy/výstupy) ?

Každý digitální výstup na Labjacku může být samostatně nastaven na jeden ze tří stavů: vstup, výstup-L (logická nula), výstup-H (logická jednička). Digitální výstup vám dovoluje ovládat napětí počítačem. Pokud počítač dá instrukci výstupu, aby se nastavil na jedničku, na výstupu bude napětí (většinou okolo 5 nebo 3,3V). Pokud má být hodnota výstupu logická nula, výstup bude uzemněn.